POZOR ! Aktualizováno 13.3.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ÚČASTI NA MŠI SVATÉ:

V souvislosti s opatřením vlády ČR ohledně ochrany před koronavirem vstupuje v naší farnosti s účinností od neděle 15.3. 2020 včetně v platnost následující režim:

Kostel sv. Jakuba Staršího v Příbrami bude otevřený a přístupný veřejnosti vždy v úterý, středu a pátek (ve dnech obvyklého konání bohoslužeb) v době od 16:00 do 19:00 hodin. V této době bude také duchovní správce farnosti v kostele k dispozici komukoliv ke společné modlitbě, rozhovoru či poskytnutí svátostí a to samozřejmě i bez předchozího objednání.

V uvedené dny bude také v 18:00 hodin sloužena mše svatá (v pátek spojená s pobožností Křížové cesty) s možností účasti veřejnosti (nicméně nedoporučuje se účast seniorům a lidem s oslabenou imunitou nebo příznaky jakékoli choroby).

Nedělní program bude řešen v závislosti na aktuální možnosti uspořádat on-line přenos nedělní mše svaté. Za tím účelem prosím sledujte aktuální informace na webových stránkách naší farnosti nebo jejím facebookovém profilu.

Děkuji a přeji vše dobré.
P. Jan Primus