Připojíte se?

Připojíte se?„Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost…“A to je stále mnoho lidí ve světě.V některých zemích je to přímo státní zřízení,které porušuje nejzákladnější lidská práva a důstojnostčlověka, ať už z politických nebo náboženskýchdůvodů. Bůh je vždy na straně pronásledovaných,ale ti, kdo následují Krista, nemohoubýt lhostejní a mlčet. Proto nabízím a vybízímk této iniciativě:

Každý první týden v měsíci se modlit za
některou z takových zemi. Především v neděli
tohoto týdne. Prosit za sílu a pomoc takto pronásledovaným a za změnu systému v té zemi.
Každý ať se modlí podle své volby a uvážení, ale
s tímto úmyslem.
Jako první navrhuji modlit se první týden
v březnu t.r. za lid v ÍRÁNU, kde vládne surový
islámský režim, fanaticky vnucující jediný systém
a jedinou víru. Kdo si dovolí smýšlet jinak,
je vězněn, mučen, mrzačen, popravován, ženy
a takřka ještě děti nevyjímaje. Ježíš nám říká, že
o cokoliv budeme v modlitbě prosit, dostaneme,
a že cokoliv jsme udělali pro ty nejnepatrnější,
tedy právě pro ty opovrhované, opomíjené,
pronásledované, po něho jsme udělali. Takže,
přidáte se?

zdejší farář