Program Noci kostelů

Farnost svatého Jakuba Staršího – náměstí T.G.M.

18:00 – slavnostní zvonění, zahájení Noci kostelů

18:15 – koncert skupiny Krátká chvíle pod vedením Lukáše Marka

19:30 – komentovaná prohlídka kostela

21:00 – ztišení a meditace

22:00 – modlitba za město Příbram

Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Příbram – Březové Hory (výběr z programu)

16:00 – program pro děti

18:15 – koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra pod vedením Hany Tonzarové

19:30 – koncert Bacha Baby – vokální sbor pod vedením Jany Hejkrlíkové

20:00 – přednáška o historii příbramských kostelů – ing. Josef Podlaha

20:45 – prezentace evropského Kirchentagu a Světové výstavy k 500.výročí reformace – Hana Tonzarová

22:00 – ukončení Noci kostelů

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie (výběr z programu)

18:45 – svatohorské zvonění na zahájení Noci kostelů

18:50 – otevření Pražské a Březnické brány

19:00 – slavnostní přivítání návštěvníků administrátorem Svaté Hory

19:15 – přednáška o mariánské úctě v Korunovační kapli

20:00 – koncert pro Charitu – Dvořákovy Biblické písně v podání Anity Jirovské

21:00 – prohlídka nového svatohorského muzea pod ambity

21:30 – varhanní koncert v bazilice

23:00 – Svatohorský zdrávas, ukončení programu

Kyvadlová doprava zdarma

Nad akcí převzalo záštitu město Příbram