Rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa

V rámci projektu Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami –
2. etapa“ byly provedeny především úpravy povrchu chodníků přiléhajících k procházejícím
komunikacím, zbývající část (nerealizované v rámci 1. etapy rekonstrukce) dlážděných ploch
náměstí, byla obnovena veřejná zeleň, rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení, byl instalován
nový městský mobiliář, byla rekonstruována doplňková technická infrastruktura – odvodnění
pochozích ploch. Tato druhá etapa rekonstrukce náměstí byla dokončena na konci srpna
r. 2012.

barevne_logo_s_textem

Cílem projektu bylo zlepšení fyzického prostředí centrální části města Příbram –
náměstí T. G. Masaryka, zkvalitnění života místních obyvatel a zatraktivnění daného místa
pro návštěvníky a podnikatele/potenciální investory. Cíle projektu byly definovány v kontextu
komplexního záměru navrátit této centrální části města původní tradiční funkci coby
nejdůležitějšího veřejného prostranství ve městě.

Projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“
byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, dotace byla
poskytnuta z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkové výdaje na projekt
dosáhly výše cca 20,9 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje byly ve výši cca 17 mil. Kč. Dotace na
projekt byla poskytnuta ve výši cca 13,6 mil. Kč.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram I je partnerem města
Příbram v rámci tohoto projektu.

Stavební úpravy v rámci druhé etapy přímo stavebně navázaly na první etapu
rekonstrukce a revitalizace náměstí, na jejíž realizaci město rovněž získalo dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Zároveň probíhalo několik dalších
staveb a úprav, které navzájem tvoří jednotný celek a přispěly ke kompletní obnově náměstí.
Jedná se zejména o rekonstrukci ulic Milínská, Plzeňská a Hailova, které patří Ředitelství
silnic a dálnic ČR a Středočeskému kraji, dále byla provedena obnova zeleně kolem kostela
svatého Jakuba, církev zajistila opravu fasády kostela sv. Jakuba Staršího (město poskytlo
na tuto akci církvi finanční dar) a rovněž byla vybudována jedna zcela nová kašna a
opravena a opětovně zprovozněna původní barokní kašna.