Rok kněží

Jak Rok sv.Pavla probíhal u
sv.Jakuba iniciativně, tak Rok kněží
prakticky pasivně. I když je to jistě
vlivem rozdílnosti problematiky,
je to škoda.

Domníval jsem se, že
věcnějšímu průběhu a snad i dialogu
na toto téma pomůže ona anketa.
Nepodařilo se. Děkuji pěti věřícím,
z toho třem příbramským, kteří
se jí zúčastnili. Krátce po nabídce
této „jakubské ankety“ byla vyhlášena
anketa celodiecézní. Její znění
je vyvěšeno na vývěskách v kostele,
můžete se s ní seznámit i na internetových
stránkách www.apha.
cz. Dovoluji si tedy na Vás apelovat,
abyste se této ankety zúčastnili. Zamýšlený
pastorační efekt pro farnost
to sice mít nebude, ale poslouží
to biskupům a těm, kdo jsou zodpovědni
za pastoraci v celé diecézi.
Je samozřejmé, že i těmito akcemi
se projevuje vztah laiků ke kněžím.

far