Roráty v Adventní době

V době adventu se budou při ranní mši svaté ve středu a v pátek zpívat roráty.