Rozhovor

Pro rozhovor do tohoto čísla
Jakuba si Maruška Mejstříková
vybrala Zdeňka Hermana a Natálii
Zelinkovou.

Ahoj Natálie a Zdeňku, jsem
ráda, že mohu s vámi dělat rozhovor do farního časopisu
a zeptat se vás na pár otázek,
které by nám pomohly vás více
poznat.

1. První otázka by byla
na tebe, Natálie. Pověz nám
něco o sobě, většina lidí z naší
farnosti tě nejspíš nezná. Odkud
pocházíš? Z jaké jsi rodiny?
Jaké je tvé povolání?

Dobrý den, milí čtenáři,
narodila jsem se v Humenném
na východním Slovensku. Pocházím
z pětičlenné rodiny.
V České republice jsem od r.
2000, kdy jsem nastoupila na Lékařskou
fakultu Karlovy univerzity
v Plzni, obor všeobecné
lékařství, kterou jsem úspěšně
ukončila na jaře r. 2007. Před
poslední státnici v rámci individuálního
studijního plánu
jsem již rok pracovala ve Velké
Británii jako osobní asistentka
těžce fyzicky i neurologicky
postiženích lidí. Momentálně
pracuji jako lékařka na geriatrickém
oddělení ve Fakultní
nemocnici v Plzni.

2. A co ty, Zdeňku? Jakou školu
jsi vlastně vystudoval a kde
teď pracuješ?

Vystudoval jsem bakalářský
obor slaboproudé elektrotechniky
na Elektrotechnické fakultě
Západočeské univerzity
v Plzni. Poté jsem se neúspěšně
snažil pokračovat na nenavazujícím
magisterském studiu dopravní
a zabezpečovací technologie.
Tři roky pracuji v jedné
plzeňské firmě jako projektant
technologií předávání tepla.
Mou prací je zařízení navrhovat
a prodávat.

3. Další otázka bude pro vás
oba. Zajímalo by mě (a myslím,
že i další farníky), jak
a kde jste se seznámili. Můžete
nám to alespoň ve zkratce popsat?
Jak dlouho jste vlastně
spolu?

Natália bydlela v Plzni
ve farním bytě s jednou slečnou
z naší farnosti. Desátého června
2008 se spolu loučili a „čirou
náhodou“ jsem se toho také zúčastnil.
Dále jsme se blíže poznávali
při společných zálibách
– tanci a plavání. To v únoru
tohoto roku vyústilo ve vážnou
známost.

4. Máte před sebou společnou
cestu životem. Spojuje
vás i nějaký koníček? Hudba, sport, nebo něco jiného?

Jak už jsme výše uváděli,
skrz společné zájmy jsme
se vlastně blíže poznali. Kromě
tance a plavání také rádi bruslíme
na kolečkových bruslích
a posloucháme hudbu.

Děkuji za rozhovor a přeji
vám, abyste ruku v ruce spokojeně
kráčeli po cestě, kterou
vám Pán připravil.

Otázky připravila
Marie Mejstříková