Rozhovor s Marií Markovou

Když jsem oslovila paní Marii Markovou
a požádala jí o rozhovor, hodně se bránila a snažila se mě odmítnout, dokonce mě nazvala zimnicí. Že měla pravdu a neoslovila jsem jí v úplně pravý a klidný čas, jsem pochopila až postupně během povídání s ní. Paní Marková se v té době starala o svou maminku po těžké mozkové mrtvici, její manžel se už dlouho léčí pro nádorové onemocnění v nemocnici na Pleši a opravdu toho je na ní hodně. Přesto si našla chvilku a já už si budu asi pořád vyčítat, že jsem jí obrala o drahocenný čas a sílu. Maminka paní Markové, paní Josefa Tesaříková, druhý den po rozhovoru zemřela.

Popsala byste ve zkratce jaké bylo vaše dětství; máte 3 sestry, jaké bylo vaše společné vyrůstání?
Jsem nejstarší, ale Dáša je o 11,5 roku mladší, takže ona si tu sourozeneckou společnost moc neužila. I když by se vydráply nějaké ty negativní vzpomínky, ty hezké převažují. Samozřejmě jsme jako děti musely také pracovat (obzvlášť pastva krávy 2x denně po dvou a půl hodinách byla velmi „oblíbená“), ale stejně zbývalo dost prostoru chodit na houby, hrát volejbal, bruslit, lyžovat, koupat se, číst atd.
I to počasí bylo nějak lepší – v létě teplo
a v zimě sníh.

Vzpomenete si, jestli jste během dospívání prošla také nějakou krizí své víry v Boha? Přijala jste víru svých rodičů nebo jste si musela najít k Pánu Bohu svoji cestu?
Víru jsem přijala od svých rodičů a v dospívání se žádná krize nedostavila. Byla jsem zvyklá poslouchat a přizpůsobit se a bohužel jsem ani o tom moc nepřemýšlela. Krize nastala až když jsem se vdala. Manžel nebyl věřící a já se docela ochotně přizpůsobila. Obrat nastal v momentě, když jsem viděla sestru klečet na posteli a modlit se. Řekla jsem si: „Když je víra dobrá pro ni, proč ne pro Tebe?“ Hned příští neděli jsem po téměř dvou letech mazala na mši svatou ke svátosti smíření a pak krok za krokem hledala svou cestu k Bohu

Jak jste poznala svého manžela – byla to láska na první pohled?
S Pavlem jsem se seznámila ve 2. ročníku
na průmyslovce, vzájemně jsme si pomáhali s učením a taky se mi líbil. Láska na první pohled to ale nebyla. Vzali jsme se za 5 let a letos oslavíme 35. výročí svatby. Prožili jsme různé bouřky i krize, ale vyplatí se vytrvat.

Máte 4 kluky – vlastně spíš chlapy – a pro mě jste velkým vzorem, protože se vám podařilo vychovat výborné a obětavé lidi; jak byste charakterizovala svou a manželovu výchovu?
Nemohla by sis vybrat nějaký lepší vzor? Já jsem zastáncem poněkud spartánské výchovy, to víš, kluci! Škola, hudebka, Sokol, pomoc doma – to bylo nějakého odporu. Důležitá je láska a důslednost, snad těch šrámů způsobených rodiči není moc. Často jsem si připomínala větu nynějšího kardinála Vlka: „Hoď starost na Pána.“ A moje odpověď? „Pane Bože, dal jsi mi 4 kluky, vidíš, jak jsem slabá a neschopná. Tak něco dělej!“ A on dělal. Takže já moc velkou zásluhu na tom nemám.

Na každého občas padají trápení a problémy, na vás a vaši rodinu se toho teď obzvlášť valí hodně – řekněte mi, co vás drží, co vám pomáhá ráno vstát a celý den fungovat?
Vděčnost za to, že můžu vstát a pohybovat se. Není to totiž taková samozřejmost a v mžiku by to mohlo být jinak.

Je nějaká vlastnost, kterou nemáte a moc byste ji chtěla mít?
Jedna? Jé, těch by bylo! Tak třeba schopnost učit se nové věci. A ta paměť by mě taky nemusela opouštět tak rychle – mám dojem, že těch výkladních skříní kolem mě nějak přibývá.

Co ráda děláte, když náhodou nic nemusíte?
Luštím křížovky, dělám na zahrádce, občas něco přečtu

Podílela jste se také s manželem na vydávání časopisu Jakub, jak se vám líbí jeho současná podoba?
Na Jakubovi jsem se nepodílela, to ta druhá paní Marková. Současný časopis se mi líbí, přibyly nové rubriky, přináší dění z naší farnosti. Jen těch ochotných přispěvatelů je asi pořád málo, že? A omlouvám se za tu zimnici. Nakonec, otázky od tebe byly pro mě rozhodně přijatelnější a bližší než od nějakého badatele.

Připravila Monika Ciklerová