Sbírka na postižené zemětřesením na Haiti

Výsledky sbírky ve farnosti sv.JakubaStaršího:

kostel sv. Jakuba Staršího v Příbrami:
10.882,- Kč

kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
ve Višňové:
3.230,- Kč

kostel sv. Lukáše v Suchodole:
1.470,- Kč

individuální dar 5.000,- Kč

Celkově bylo vybráno 19.882,- Kč,
které byly odslány přes Arcibiskupství
pražské na účet České katolické
charity, která pomoc organizuje.
Zcela nepochybně mnoha postiženým
i tento náš dar pomůže. Všem
dárcům patří poděkování, modlitbou
můžeme pomáhat i nadále.