Sdělení

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram je partnerem projektu ….

„Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a, 112a)“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/36.00729 a projektu „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/50.01008.

Zástupci farnosti komunikují během realizace rekonstrukce náměstí TGM s veřejností o průběhu prací, přijímají ústní podněty a tyto dále předávají zástupcům města Příbram. Informace o rekonstrukci náměstí byly poskytovány pravidelně i v rámci bohoslužeb, vždy v závěru mše.

Podněty a dotazy se týkaly zejména termínů, veřejnost se zajímala o termíny ukončení jednotlivých etap a znovuotevření náměstí, ale i jeho budoucí podoby, řešení parkování apod. Jelikož zástupci farnosti mají základní informace o projektu, na jednoduché dotazy veřejnosti reagujeme okamžitě, případné podněty pak řešíme se zástupci města. Jedním z těchto podnětů byla oprava schodů u vstupu do kostela, které byly značně poškozeny, veřejnost se rovněž velmi zajímala o vykácení lip okolo kostela, které ohrožovaly jeho statiku. Po důkladném posouzení a projednání město Příbram vyhovělo oběma těmto žádostem, lípy byly vykáceny a nahrazeny novými druhy, schody budou též opraveny. Jak jsme byli informování od zástupců města Příbram, obě tyto činnosti jsou nad rámec původního projektu, město na ně tedy nemůže čerpat dotaci. Přesto jsme velmi rádi, že město Příbram schválilo realizaci těchto aktivit a tyto jsou realizovány v rámci revitalizace celého náměstí.

ROP