Setkání členů farnosti

Setkání členů farnosti se uskutečnilo
ve čtvrtek 18.6. od 19 hodin.
Hovořili jsme o potřebách farnosti
sv. Jakuba staršího, abychom se
v tomto společenství cítili co nejlépe.

Setkání členů farnosti

Setkání členů farnosti se uskutečnilo
ve čtvrtek 18.6. od 19 hodin.
Hovořili jsme o potřebách farnosti
sv. Jakuba staršího, abychom se
v tomto společenství cítili co nejlépe.
Pro tento pocit je ale potřeba, aby bylo
v kostele vše uklizeno, opraveno a zajištěno
(hudba, čtení, ministranti). Je to
téma pro širší diskusi a hlavně ochotné
farníky. O tom, že nejenom o práci je
společenství farníků, svědčí i skutečnost,
že ministranti si udělali výlet do
berounského akvaparku a chystají se
další zajímavé akce.
Pan farář informoval o slučování
farností, které se uskuteční
od 1.7.2009. Nového kněze bude mít
farnost na Březových Horách. Pan farář
nabídl i možnost dvouletého kurzu
pro zájemce o výuku náboženství.
Diskutované otázky:
Jak dál s lavicemi u zadní kostelní
zdi ?
Kdo pomůže s úklidem kostela
i prostor v okolí kostela?
Kdo vypomůže s drobnými opravami
v kostele?
Výuka náboženství pro předškolní
děti.
Pokud máte pocit, že máte možnost
a chuť pro svou farnost udělat
něco víc, než navštěvovat pravidelné
bohoslužby, jste vítáni. Příští setkání
farníků bude včas ohlášeno a doufáme,
že se nás sejde více než 10.

Helena Vithová