Slyšeli jsme slovo Boží!

Stále k nám hovoří. Různými způsoby, ale
především opravdu on sám skrze své slovo zachycené
v Bibli. Když Vám napíše někdo, s kým máte
krásný vztah, je to radost, mnohem krásnější však
je, když s ním můžete komunikovat přímo.

A tak je tomu vždy, když čteme nebo nasloucháme
slovům Písma svatého. To není jen
dopis, jak se někdy Bibli říká; to opravdu sám
Bůh k nám hovoří v Duchu svatém. Obrací
se k nám skrze Ježíše Krista, živě přítomného
u nás, nejen „vedle nás“, ale přímo v nás, v centru
našeho života. Bůh nás svým slovem vždy povzbuzuje
(někdy ovšem i napomíná), dává nám
v něm sílu, radost, útěchu, radu a pomoc na cestu…
doslova nám přelévá svou krev do žil, abychom
žili jeho životem.
Blíží se advent, doba očekávání příchodu
Ježíše Ktista. On chce skutečně přijít, ještě více
vstoupit do našeho života. Máme příležitost oživit
nebo posílit své „bdění s Ježíšem“. Jak, kdy,
kolik? Ale přece – jak láska dá.
Chceme dát ten nejlepší vklad do života
svým dětem! Je to Ježíš, kdo je (i) jejich životem.
Dovolme jim se s ním stále více seznamovat.
Skrze „slovo Boží“ se dostanou mnohem blíž
Božímu slovu, poznají více Pána Ježíše.
Povzbuzen příkladem mnohých farností,
kde se snaží s dětmi biblicky pracovat i skrze
různé hry a soutěže, znovu nabízím už ohlašované
iniciativy.
Jednak je to „Biblická olympiáda“. Každý
týden bude vyhlášeno jedno téma z evangelia
a písemně zpracováno dáno dětem k dispozici
(první byl nabídnut v neděli 14.11.) Každý
týden by se děti měly tuto událost Bible naučit.
Jsou to příběhy, které děti většinou dost dobře
znají. Takových příběhů bude 35-40. Zhruba
po roce se pak budou moci pochlubit svými
znalostmi před převážně „rodičovskou komisí“.
Podle míry znalostí se pak umístí na třetím,
druhém anebo prvním místě. Samozřejmě, že
bude odstupňována náročnost podle věkových
skupin. Pro zvýšení atraktivnosti bych rád pozval
k předávání arcibiskupa pražského. Protože
ale je jeho program nabitý a čas vzácný, musí
být jistota, že se účastní přece jen zajímavý počet
dětí a školní mládeže. Aby byla šance, že přijede
v září-říjnu přístího roku, musí být pozvání odesláno
nejdéle do konce tohoto roku. Proto, kdo
máte zájem, kontaktujte mě.
Kdo to vezme opravdu vážně, ten bude
mít skutečně solidní znalosti hlavních událostí
evangelia. A věřím, že i poznání Krista, a to nejen
vnějšího.
Zatím se přihlásilo jedno dítě. Zatím jsem
co do výsledku skeptik. Zatím se za to modlím…
Další „iniciativa“ je určena spíš menším
dětem a mladším školákům. Je to možnost
půjčování si animovaných biblických příbějů
na DVD, zhruba půlhodinových. Na konci každého příběhu je kvíz z deseti otázkami (trojí stupeň
obtížnosti), který mají děti přirozeně v oblibě.
Seznam DVD bude vyvěšen v kostele a je
uveden též níže pod článkem. Jistě nechci nic
vnucovat, ale přesto mě mimořádně slabý zájem
(jedna rodina) překvapuje.
První adventní středu – 3.prosince bude po
delší pauze znovu pokračovat Biblická hodina.
(Ten den nebude hlavní „farní místnost“ k dispozici).
Začneme probírat Zjevení sv.Jana – Apokalypsu,
abychom se v ní mohli lépe orientovat.
V neděli 14.listopadu byl „Den Bible“. Bible
se u nás bude 2. prosince celý den nahlas číst, což
je velice krásné. Zbývá doufat, že tím to neskončí,
že se nenadýchneme jen v jeden den.

farář