Sociální služby v Příbrami

Pro toto číslo Jakuba jsem
k rozhovoru pozvala Kateřinu
Volfovou, koordinátorku projektu
nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež v Příbrami.

1. Na úvod bych se chtěla zeptat,
zda jsou aktivity občanského
sdružení Ponton čistě
příbramskou záležitostí nebo
je místní sdružení pobočkou
větší organizace. Kde všude
má Ponton zastoupení?

Občanské sdružení Ponton
je svým původem plzeňskou
organizací, která byla založena v roce 1996 – má tedy již
13 letou tradici. Za dobu svého
působení si našla stabilní místo
mezi poskytovateli sociálních
služeb v Plzni a mezi zařízeními,
která pracují s dětmi
a mládeží, má skutečně „jméno“.
Příbram je zatím první
mimoplzeňskou lokalitou, kde
bude Ponton působit.

2. Na jaké aktivity, s jakými
skupinami obyvatel je o.s.
Ponton zaměřeno?

Ponton zastřešuje hned několik
samostatných projektů.
Všechny tyto projekty mají
zejména přispívat ke zdravému
vývoji dětí, mládeže a rodin
z nejrůznějších sociálních
a etnických skupin, předcházet
jejich sociálnímu vyloučení
a napomáhat jeho odstraňování.
Například projekt Com.pass
je terénní službou. Pracovníci
vyhledávají a kontaktují mladé
lidi, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci, usilují o jejich
sociální začlenění a pozitivní
změnu způsobu života. Pomoc
a podporu nabízejí přímo
v terénu. Dalším projektem je
Klubíčko. Jedná se o předškolní
výchovu zaměřenou zejména na děti a rodiny ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Klubíčko reaguje na nejrůznější
důvody, které vedou k nezařazení
dětí do mateřských
škol, a připravuje děti na vstup
do běžných mateřských škol
a prvních tříd základních škol.
Projekt Miro Suno podporuje
pravidelnou celoroční činnost
hudebních a tanečních skupin
romských dětí a mládeže. Projekt
Mezery nabízí interaktivní
vzdělávací semináře pro školní
třídy z oblasti primární prevence
sociálněpatologických jevů.
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (NZDM) Pixla je zaměřeno
na neorganizované děti
a mládež. Nabízí jim bezpečný
prostor pro realizaci volnočasových
aktivit, vlastních i nabízených
zařízením, a navazující
sociální služby. Stejné zaměření
bude mít i NZDM Bedna v Příbrami.

3. Jaký projekt v současné
chvíli připravuje vaše občanské
sdružení pro Příbram?

Jak již jsem naznačila v předešlé
odpovědi, bude se jednat
o projekt nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež (NZDM). Dokonce už má i své
jméno – bude se jmenovat Bedna.
Děti zde budou moci využívat
bezpečného prostoru pro
svoje nápady, pro svoje hry, ale
i pro řešení svých trápení, problémů
… a pracovníci Bedny tu
budou pro ně.

4. Kde bude klub umístěn?

Ponton má v pronájmu prostory
v „Křižáku“. Konkrétně na
adrese Budovatelů 116 – dříve
jste tam možná někdo nakupoval
v domácích potřebách nebo
ještě předtím tam bývaly rybářské
potřeby. Jsou to skutečně
krásné velké prostory, které se
budeme snažit maximálně využít
pro budoucí návštěvníky.

5. Co mohou děti a mládež
od klubu očekávat a do jakých
aktivit se budou moci zapojit?

Děti a mládež od 11 do 20
let budou mít možnost v Bedně
trávit svůj volný čas. Vždy
pro ně bude připravena nějaká
aktivita – např. malování
na hedvábí nebo třeba turnaj
ve fotbálku, malování na sklo,
filmový klub, deskové hry, apod.,
do kterých se mladí budou
moci zapojit. Bude záležet ale pouze na nich, jestli je tato aktivita
osloví nebo ne. Pokud
budou mít jiný vlastní nápad,
jak by chtěli čas v Bedně trávit,
např. budou chtít s kamarády
jen tak sedět a povídat si nebo
budou potřebovat pomoc s úkolem
do školy – vše je možné.
Bude to hlavně jejich prostor.
Co se týče jednotlivých aktivit,
které budou vždy k dispozici,
záleží v této chvíli na vybavení,
které se nám podaří získat.
Ale abychom nezůstávali jen
u volnočasové stránky, obracet
se na nás děti a mládež mohou
kdykoli, kdy budou potřebovat
informaci, radu, pomoc, podporu
– to je v podstatě jádro
celé sociální služby – být tu,
když někdo prochází nějakou
obtížnou životní situací. Těch
důvodů, proč se taková mladá
duše může trápit, je neskutečně
mnoho a kolikrát zrovna nemusí
být nablízku člověk, kterému
se může svěřit, ke kterému si
přijde pro radu a se kterým to
může otevřeně probrat. A my
bychom tu právě pro tyto případy
chtěli být.

6. Co je cílem projektu? Jsou
jím samotné aktivity anebo zároveň i terénní intervence,
které budou zaměřeny na podporu
dětí a jejich rodin?

Cílem projektu skutečně
není jen vyplnit volný čas dětí
a mládeže. Usilujeme zejména
o sociální začlenění a jakoukoli
pozitivní změnu v životě dětí
a mladých lidí. Terénní práci
plánujeme zpočátku spíše jen za
účelem vyhledávání potenciálních
klientů pro nízkoprahové
zařízení. Samostatnou terénní
práci – poskytování sociálních
služeb pouze na ulici nebo
v rodinách zatím v plánu nemáme.
První rok NZDM Bedna
bude pilotní, a pokud se dobře
v Příbrami uchytí, samozřejmě
budeme plánovat rozšiřování
služeb, ale není v našich silách
rozběhnout širokou škálu služeb
najednou. Všechno má svůj
čas.

7. Jakým způsobem v současné
chvíli financujete vaše aktivity
a jak to bude s financováním
do budoucna?

Na přípravu nízkoprahového
zařízení jsme získali grant
z nadace OKD – ten běží pouze
do konce tohoto roku. Jelikož
NZDM Bedna již obdrželo registraci k poskytování sociální
služby, můžeme žádat peníze
z veřejných rozpočtů. Ve své
podstatě teď neděláme nic jiného,
než píšeme jeden projekt za
druhým. Nenecháme ležet ladem
ani výzvy různých nadací
či Evropského sociálního fondu.
Všechny tyto naše projekty
mají za cíl zabezpečit provoz
NZDM Bedna na rok 2010. Bezesporu
velikým plusem na poli
udělování grantů pro NZDM
Bedna je, že ho zaštiťuje Ponton
– organizace, která je letitým
úspěšným žadatelem.

8. Jaké řešíte v současné chvíli
potíže, co nejvíce potřebujete
pro dokončení zařízení?

Momentálně čekáme na dovymalování
celých prostor. Poté
už se místnosti mohou pomaličku
vybavovat. Zatím ale nejsou
známy výsledky námi podaných
projektů, takže netušíme, kolika
penězi budeme disponovat
na vybavení. Nicméně nehodláme
nic přenechat náhodě a snažíme
se sehnat co nejvíce věcí
formou sponzoringu. Neuvěřitelnou
radost nám teď v poslední
době udělala paní Malkovská
z Příbrami, která nám darovala pro NZDM Bedna stolní fotbálek,
což je dar skutečně šlechetný!
Ještě jednou jí za to
děkujeme. Ale zpátky k prostorám.
Osobně mě trochu trápí
zejména podlaha, která v největší
místnosti určené pro děti
není zrovna v ideálním stavu –
byla to bývalá prodejní plocha
a dostávala každodenně zabrat.
Bezpochyby by si tato místnost
zasloužila útulnější nádech –
alespoň linoleum nebo zátěžový
koberec. Mohla bych pokračovat
i sociálním zařízením,
které by si rovněž zasloužilo
nejen trochu pozornosti, ale
i nějakou tu výměnu. Ale ve své
podstatě jsme rádi, že jsme nemuseli
realizovat žádné stavební
úpravy – samotný prostor je
takřka ideální.

9. Pokud by chtěl někdo nějak
pomoci nebo se více dozvědět
o Pontonu, kam a na koho se
může obrátit?

Pokud by chtěl někdo nějak
pomoci, již předem je vítán
s otevřenou náručí… Opravdu
si velmi vážíme zájmu veřejnosti,
protože nás to udržuje
ve víře, že jsme se rozhodli dělat
správnou věc na správném místě, a velmi nás to motivuje
k další práci. Samozřejmě jakékoli
další informace jak o Pontonu,
tak konkrétně o NZDM
Bedna mohou čtenáři směrovat
na mne, a to na e-mail: volfova@
ponton.cz . Pokud by někdo
měl zájem sledovat, co se
v našem projektu událo nového,
odkazuji na webové stránky
www.ponton.cz – záložka Příbram.

Děkuji za rozhovor.
Rovněž děkuji a přeji moc
krásný podzim .…

Připravila Lucie Křížová