Sociální služby v Příbrami

Pro toto číslo Jakuba jsem připravila
rozhovor, ve kterém si představíme
mateřské centrum Matylda.
V případě mateřských center obecně
se nejedná přímo o sociální službu.
Jde o organizace, které svým zaměřením
napomáhají preventivně tomu, aby některé ohrožené rodiny nebo
matky s dětmi sociální službu vůbec
nepotřebovaly, a pokud je to nutné,
pomáhají navázat rodinu na sociální
službu, kterou v krajním případě potřebují.
Jinak z velké míry bývají prostorem
k vytváření aktivit pro děti
a maminky.
K rozhovoru jsem pozvala koordinátorku
MC Matylda, paní Marii
Radovou.

1. Na začátku rozhovoru většinou
seznamujeme čtenáře s tím, kdy a
jak příslušná organizace vznikla.
Jak tomu bylo u MC Matylda?

Příbramské MC Matylda zahájilo
svoji činnost 5. května 1998, kdy
se jednou týdně scházely maminky
s dětmi v Domě dětí a mládeže v Příbrami.
Pro stále větší zájem se MC
přestěhovalo do vlastních prostor,
a mohlo tak nabídnout program
po více dní v týdnu a rozšířit své aktivity.
Nyní MC sídlí v Komunitním
centru v Žežické ulici v Příbrami VII.
2. Pro koho je MC určeno především?
Zaměřujete se také na nějakou speci-
fickou skupinu maminek s dětmi?
MC je určeno především pro rodiče
na mateřské (rodičovské) dovolené
a jejich děti. Umožňuje jim vyjít
z izolace, do níž se celodenní péčí
o dítě dostávají. Pomáhají nalézat
nová přátelství. Jsou místem, kde se děti setkávají se svými vrstevníky,
aniž by se odloučily od svých rodičů.
3. Jaké možnosti a služby nabízíte
a jaký je harmonogram programu
pro děti, případně maminky?
MC nabízí kromě pravidelného
programu, který ještě uvedu, mimořádné
akce, mezi které patří karneval,
Velikonoce, narozeniny, Den pro maminky,
Den dětí, Mikulášská, Vánoce.
Pravidelný program MC je následující:

Pondělí – 15.45 – angličtina
pro děti od 4 let.

Úterý – herna otevřena od 8.30
do 12 hodin. 9.45 – Dopoledne v pohybu
– tanečky, cvičení a písničky
pro děti od 18 měsíců.

Středa – herna otevřena od 8.30 do 12:00 hodin. Broučci – ve středu je herna vyhrazena pro děti do 18 měsíců.1 4.45 h – angličtina pro děti od 4 let.

Čtvrtek – herna otevřena 8.30-12.00. 9.45 hodin – Šikovné ručičky – výtvarná
dílna pro děti od 18
měsíců-malujeme, lepíme,
tvoříme a boříme.

Pokud mají maminky jakýkoli problém
s kojením svého dítěte, nabízíme
jim poradnu pro kojící maminky
na tel. 777107203.

2. Spolupracujete s dalšími organizacemi
nebo přímo s Městem Příbram?

MC spolupracuje s Městem Příbram,
v jehož rámci je členem pracovní
skupiny komunitního plánování
a prevence kriminality.

3. Co chystáte pro období adventu
a Vánoc?

Ve čtvrtek 3. prosince přijde
do Matyldy Anděl s čertem – tento
den bude herna otevřena pouze
pro předem přihlášené děti.
Pokud nevíte, čím překvapit babičky
a dědečky k Vánocům, pak vás zveme
ve čtvrtek 10. prosince do Matyldy
na fotografování dětí s vánočním
motivem. Od 9 do 12 hodin můžete
nechat své děti vyfotit profesionální
fotografkou, která vám z fotek
vykouzlí vánoční pohlednice.
V úterý 15. prosince od 8.30
do 12.00 se jako každý rok koná vánoční
posezení v Matyldě. Za doprovodu
koled si vytvoříme vánoční dekorace.
Maminky přinesou ochutnat
cukroví, perníčky či vánočky. Pokud
by se někdo z vás do Matyldy na toto
posezení chystal, nezapomeňte pro
inspiraci přinést i recepty!

4. Přináší vám osobně tato práce
uspokojení?

Tato práce mi určitě uspokojení
přináší. Za dobu, co jsem v Matyldě,
tam vzniklo mezi maminkami hodně přátelství, prošla tudy spousta
dětí a já mám radost z každého jejich
úspěchu. Mám radost, když všichni
odcházejí spokojeni a děti se těší,
až ukáží doma třeba obrázky, které
v Matyldě namalovaly…

Děkuji za rozhovor a přeji v klidu
prožitý advent a hezké Vánoce!

Adresa:

Žežická 193, 261 01 Příbram VII
MC sídlí ve II. pavilonu bývalé 8.ZŠ

Kontakty:

tel: 604 561 203
mail: mc.matylda@seznam.cz

www.matylda.mc.txt.cz

Připravila Lucie Křížová