Sociální služby v Příbrami: dobrovolnictví

Dobrovolnictví znamená dělat něco navíc,
co vám nikdo v penězích nezaplatí, co však přináší
spoustu nehmatatelných zisků. K dobrovolnické
práci jsem se dostala tak trochu náhodou.
Když jsem před rokem hledala téma pro svou
bakalářskou práci, napadlo mě udělat výzkum
týkající se dobrovolnictví v Příbrami. Hledala
jsem různé informace a díky kamarádům se dostala
trochu blíž k Dobrovolníkům v nemocnici.

Je to organizace, která poskytuje dobrovolnické
služby pro Oblastní nemocnici Příbram.
Práce dobrovolníka tady spočívá především
v návštěvách hospitalizovaných pacientů
na odděleních nemocnice – v současné době
jsou to oddělení ošetřovatelství, následné péče
a neurologie. Na těchto odděleních lidé tráví většinou
dlouhou dobu, a dobrovolník je tak pro ně
jednou ze spojnic s „normálním“ nenemocničním
světem. Osobou, která s nimi nekomunikuje
výhradně o jejich chorobě, jako nemocniční
personál, která není přímo zainteresovaná
na jejich nemoci, jako rodinní příslušníci. Banální
pro nás venku, velmi frustrující pro ty vevnitř.
Pacienty vhodné pro návštěvu dobrovolníka
vybírá ošetřující personál z oddělení a ten
také vysvětluje pacientům, v čem můžou dobrovolníci
pomoct a co je jejich posláním. Náplň
činnosti je různá, podle klienta – pacienta. Většinou
se jedná o návštěvu u lůžka, kde je možné si
podle přání klienta povídat o různých tématech,
někdy doprovodí dobrovolník pacienta ven na
lavičku, jindy si zase čtou společně noviny. Díky
grantu a zájmu nemocnice o tuto službu získali
Dobrovolníci v nemocnici finanční prostředky
na nákup výtvarných pomůcek, a na některých
odděleních tak probíhají výtvarné dílny, kterých
se zúčastňuje najednou větší množství pacientů.
Každý dobrovolník prochází před zahájením své činnosti výcvikem, je s ním sepsána smlouva
o dobrovolnické činnosti, organizace za něj platí
pojištění a poskytuje mu pravidelné supervize
(odborně vedený skupinový rozbor problémových
situací a všech možných pocitů, které člověk
při této práci může mít). Dobrovolníkem
zde může být člověk od 16 let věku neomezeně
a znamená to většinou, že této práci věnuje 1 hodinu
týdně nebo podle svých možností. Jednu
hodinu týdně jsem si našla, a tak namísto pouhého
sběru informací pro svou práci jsem už téměř
rok dobrovolníkem.
Nás, které dobrovolnictví oslovilo, rozhodně
není málo. Ve vyspělých zemích po celém
světě je velmi běžné, že se velké procento populace
nějakým způsobem na dobrovolnictví někdy
ve svém životě podílelo nebo podílí. Dobrovolnická
služba je také velmi ceněnou položkou
v životopise uchazeče o práci, a to nejen v sociálním
nebo zdravotnickém sektoru. Velmi často
se stává, že lidé z ekonomické nebo právní
sféry využijí možnosti pracovat jako dobrovolník
a na čas třeba i opustí své zaměstnání. Dobrovolnictví
dává náhled do jiného světa, může
pomoct překonat i vlastní obavy a předsudky
a každopádně je to většinou užitečně strávený
čas. Získáte velké zkušenosti, vidíte svět z jiné
strany, váš úhel pohledu se změní. V Příbrami
nemusíte hned opouštět zaměstnání, stačí najít
třeba právě tu jednu hodinu. Z velké části se
dobrovolníky stávají studenti středních a vysokých
škol, ovšem výjimkou nejsou ani lidé zaměstnaní,
maminky na mateřské dovolené, lidé
v důchodovém věku. Každý máme své zkušenosti
a schopnosti, které můžeme nabídnout,
a někomu mohou velmi pomoci. Kdybyste se
chtěli připojit, nebojte se mě kontaktovat.

monika@cikler.cz 732 221 478

Monika Ciklerová