Spí a nebo nespí?

Tahle otázka se netýká někoho, aleněčeho. O dotyčné věci jste si mohliv našem farním zpravodaji Jakub čísttřikrát již dříve. První zpráva byla v listopadu2007. Oč tedy jde? Napínat vásjiž nebudu: název je „Farní fotokronika“.

Tahle otázka se netýká někoho, ale
něčeho. O dotyčné věci jste si mohli
v našem farním zpravodaji Jakub číst
třikrát již dříve. První zpráva byla v listopadu
2007. Oč tedy jde? Napínat vás
již nebudu: název je „Farní fotokronika“.
Myslela jsem, že vám ji odevzdám
v létě 2008, ale… Do dnešního dne
jsem se pokoušela shromažďovat různá
fota. Především chci velmi poděkovat
několika farníkům, kteří mi byli
ochotni půjčit i větší množství fotogra-
fií. K mému překvapení i z akcí, o kterých
jsem nic nevěděla.
Za prvé chci co nejvíce poděkovat
panu Novotnému, který v roce 2007
po přečtení prosby o zapůjčení fotogra-
fií přiběhl po pár dnech s foty k mým rodičům
(a byla to dokonce fota ze dvou
1. sv. přijímání, která mi zcela chyběla).
Pak jsem čekala delší dobu, ale postupně
se vše začalo rozjasňovat. Proto chci
mnohokrát poděkovat rodině Mejstříků,
Komorousů, Jánů, Štefaniků, Kučerů, Jermanů,
pí Vrbové a Populové a samozřejmě
i mému rodinnému kruhu. Těším se,
až jim jejich fotografie budu moci vrátit.
Chci tak udělat co nejdříve. Stále mi však chybí fota na některá
témata, a proto se na vás, milí farníci,
obracím s poslední prosbou. Pokud mi ji
budete moci splnit, dejte mi o tom co nejdříve
vědět. Jedná se o:

1) Svátosti biřmování – jde o fota z roku
(asi) 1999 a dalších (rok 2002 již mám)

2) Nevíte něco o listu či článku se seznamem
svátostí biřmování v kostele svatého
Jakuba. Byl vytvořen jako celkový přehled
od P. Kratochvíla či spíše P.Pecky – byl sestaven,
ale já jsem tento seznam nenašla.

3) Z témat „děti“ – chybí mi např. fotografie
z drakiád, některé výlety atd.

4) Z témat „dospělí“ – zájezdy, společenské
večery… (s dospělými mám zatím jen
velmi málo)

5) Z májové mše svaté 1.5.2002 v Brdech
nad Obecnicí – zde to bylo poprvé. Z dalších
let uvítám fotografie také.

6) Mám pouze dotaz: Kde je hrob příbramského
děkana Vojáčka. Od P. Kratochvíla
vím, že zemřel 21.11.1964 a pohřeb
byl v Příbrami s P. Riantem. Zcela
nečekaně jsem zjistila, že na našem hřbitově
je pohřbeno několik našich děkanů
z kostela svatého Jakuba. Díky textům
od P. Kratochvíla a díky nedávným radám
od hodných paní z farnosti mám na
fotkách již děkany P.Hartmana, P. Ondráka,
P. Hrdličku, P.Ježka, P. Červeného a P.
Kratochvíla. Pokud víte o někom dalším,
a nebo dokonce máte jakákoliv fota k tomuto
tématu (např. ze života našich kněží),
kontaktujte mě, prosím. Z celého srdce
vám děkuji za pomoc.
Moji milí farníci s prosbami nyní
již opravdu končím. Kontakt na mě:
318 581 941 a 776 563 757. Pokud mi s fotografiemi
pomoci nemůžete, prosím vás
o modlitby za to, aby naše farní rodina
měla fotokroniku a abych já mohla nyní
po dvou letech zapůjčená fota vrátit (vím,
že všechny věci mohu dělat jen pomalu).
Přeji vám všem i do dalšího roku mnoho
Božího požehnání.

Jana Failová