Svatodušní vigilie – svátek Letnic

V sobotu 8. června 2019 od 20:30 se bude v našem kostele konat vigilie ke Slavnosti seslání Ducha svatého. Nedělní bohoslužba 9.6.2019 je od 9:00 hod.