Syn svůj boj nevzdal!

Syn Martin ve svých dvaceti letech velice vážně onemocněl. Jeho diagnosa zněla Hodgkinova choroba! Tedy rakovina lymfatických uzlin. Nemusím ani říkat, jak velký šok to pro nás všechny byl.

„Nemoc je z 90% neléčitelná“, řekl nám pan doktor a zařídil nám léčbu v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Od května do září jezdil syn s manželem do Brna každý den na chemoterapii. Po lécích mu vypadaly vlasy a začal přibírat na váze, ač před nemocí zhubl 10 kg. Nebylo mu vůbec dobře, ale nesl vše statečně. V té době studoval pedagogickou fakultu a ani během léčby se školy nevzdal a poctivě se učil. Vozili jsme ho pak do Hradce Králové ke zkouškám, někdy dokonce rovnou z chemoterapie. Měli jsme obrovskou radost, když všechny zkoušky zvládl! V září a říjnu přišlo ozařování. Když šel v listopadu na kontrolní vyšetření CT, modlili jsme se k Bohu, aby byl v pořádku. V našich srdcích plápolal malý plamínek naděje a hlavně víry. „Výsledek je velmi příznivý, Váš syn je vyléčen“, řekli nám lékaři. Martin i navzdory své těžké nemoci dokončil školu, pracuje jako učitel, věnuje se sportovně nadaným dětem.
Našim příběhem bych chtěla posílit víru a naději všech, kteří se ocitli v podobné situaci s nemocí zvanou „rakovina“. Důvěřujte Bohu, lékařům a jejich práci.
Přeji Vám hodně štěstí – všem, kteří toto prožíváte.
(zaslala paní Slávka z Chrudimi)