Týden 10.-16.5.

Bohoslužby v naší farnosti jsou slouženy podle obvyklého pořádku.

Litirgický kalendář

Středa 12. května – Svátek Výročí posvěcení katedrály.
Pátek 14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola.
Neděle 16. května – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ.