Vánoční koncert

Ani o letošních Vánocích vás neochudíme
o vánoční koncert sboru CODEX
TEMPORIS. Tentokrát jsme si pro vás připravili
netradiční termín – neděle 3. ledna
2010 v 18.00, opět v našem farním kostele.
Závěr doby vánoční se budeme snažit
zpříjemnit opět s hosty – jsme velice šťastni,
že se nám podařilo navázat bližší spolupráci
s Musicou Podberdensis.

Ani o letošních Vánocích vás neochudíme
o vánoční koncert sboru CODEX
TEMPORIS. Tentokrát jsme si pro vás připravili
netradiční termín – neděle 3. ledna
2010 v 18.00, opět v našem farním kostele.
Závěr doby vánoční se budeme snažit
zpříjemnit opět s hosty – jsme velice šťastni,
že se nám podařilo navázat bližší spolupráci
s Musicou Podberdensis. Kromě vánočních
skladeb v podání sboru CODEX
TEMPORIS zazní vánoční skladby, které
zahraje Musica Podberdensis. Vyvrcholením
koncertu by měly být společně provedené
Vánoční zpěvy od Adama Michny
a drobnější vánoční skladba od F.X. Brixiho.

Za sbor CODEX TEMPORIS vás
na koncert zve a požehnané Vánoce přeje

Jan Cikler