Ve špíně, nebo v čistotě

aneb: Co myslíte, patří starost o pořádek a čistotu v kostele k projevům víry?!

Neznám nikoho, komu by nezáleželo
na tom, jak to má doma hezké, zda má čisto, uklízeno. Kostel je naším společným domem, kde se scházíme jako církev, a proto starost
o pořádek a čistotu by mělo být také starostí všech. To také v nemalé míře vytváří a posiluje společenství církve. Ne každý ovšem může, ale také ne každý chce a dbá. Pokud kdy byla situace, že o úklid se starali určení jedinci, ať už za drobnou odměnu, nebo dobrovolně, je to dávná historie. To ale ví každý. A tak bych chtěl uvést jména těch, kdo se u sv.Jakuba o úklid starají a m.j. tím navazují na příklad mnoha starozákonních i novozákonních postav; péče
o chrám byla vždy chápána jako výsada.
Pravidelně u sv.Jakuba uklízí s starají se
o pořádek rodiny Chourova, Kaněrova, Vithova, Zemkova, Soukupova s Monikou Ciklerovou. Organizačně se o to stará pan Martin Zemek.O pořádek dále dbají paní Stočesová, paní Malá, a paní Kučerová, která se stará pravidelně o čistotu a pořádek i na faře, včetně farářského zázemí; tyto tři ženy spolu s paní Kaškovou konají dobrovolně a obětavě kostelnickou službu.
Podle potřeby se zapojují do úklidu: paní Hrdinová, Hrubantová, pan František Sedláček, rodiny Mejstříkova, Ciklerova, Markova.
Myslím, že je správné, aby farníci věděli, kdo pro nás obětuje čas a síly a já bych jim chtěl za to neformálně, ale opravdově poděkovat! Velice si jejich služby vážím a jistě nejsem sám. Lze si jen přát, aby se tento jmenný seznam rozšířil. K prospěchu věřících a ke slávě Boží! Poděkování patří i všem těm, kdo se starali o pořádek v kostele v minulosti a dnes to už přenechali další generaci. Další jména těch, kdo se zapojují do služby farnosti, zase příště.

P. Jindřich Krink