VELIKONOCE 2020 ve farnosti Sv. Jakuba Staršího

Čtvrtek 9. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK památka Večeře Páně
18:00 hodin mše svatá – on-line přenos

Pátek 10. dubna – VELKÝ PÁTEK – památka umučení Páně
10:00 hodin pobožnost Křížové cesty – on-line přenos
15:00 hodin Velkopáteční obřady – on-line přenos

Sobota 11. dubna – BÍLÁ SOBOTA
20:30 hodin Velikonoční vigilie ze Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – on- line přenos

Neděle 12. dubna – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
10:30 hodin mše svatá – on-line přenos

Připomínám, že uvedené bohoslužby budou z důvodu nařízení vlády o
ochraně před koronavirem i nadále bez účasti veřejnosti. Využijte proto prosím naše on-line přenosy.

Na Velký pátek v době od 16:00 do 20:00 hodin a na Bílou sobotu v
době od 8:00 do 16:00 hodin bude zpřístupněno zádveří hlavního
vchodu kostela sv. Jakuba Staršího
pro individuální modlitbu a adoraci u
Božího hrobu.

Přeji všem požehnané a milostiplné Velikonoce a těším se na shledanou v
příznivějších časech.

P. Jan P R I M U S, administrátor farnosti