Velikonoce

Tato nejdůležitější, nejvznešenější a nejkrásnější oslava vznikla díky našemu milosrdnému Pánu a my křesťané ji máme k radosti ještě se sedmi následujícími týdny.

Pro mnoho lidí končí Velikonoce hned v pondělí, které je slaveno s pomlázkou a podobnými zvyky – tento den je nejspíš výjimka, kdy žena má radost z toho, že jí muž našlehá. Ale vraťme se k oslavě a radostem naší křesťanské Velikonoční doby. Někdo by se možná divil: „Jak to, že tento článek máte napsaný až 14 dní po Velikonocích? To jste tedy se zpravodajem pěkní opozdilci!“ My bychom ale mohli vysvětlit, proč o zpoždění nejde. Vždyť hned po nejznámějších slavných dnech nás čeká spousta dalších zážitků, které svítí, hřejí i utěšují: Boží milosrdenství, oslava Dobrého Pastýře, Nanebevstoupení Páně a závěr Velikonoc – Seslání Ducha svatého.
A mezi těmito největšími svátky, které oslavujeme v pohyblivých datech (mezi r. 2000 až 2008 se pohybují mezi 23.3. a 23.4.) je ještě mnoho svátků známých svatých. Jsou to např. v letošním roce: sv. Vojtěch, sv. Jiří, sv. Marek, sv. Josef Dělník, sv. Filip a Jakub, sv. Florián, bl. Jan Sarkandr, P. Maria, Prostřednice všech milostí, sv. Matěj, sv.Jan Nepomucký, sv. Klement M. Hofbauer, sv. Zdislava a Navštívení P. Marie. Boží hod svatodušní, kterým doba velikonoční končí, bude v tomto roce až 4. června.
Když naplníme svá srdce radostí ze všech těchto oslav, která znamenají více než v běžném světě, budeme moci ozařovat radostí i své okolí. ( Jana Failová )