Velké akce pro mládež

První akcí, která se uskuteční za měsíc – v sobotu před Květnou nedělí 31. března – je Arcidiecézní setkání mládeže v Salesiánském centru v Kobylisích v Praze. Obdobná setkání mládeže se svým biskupem se konají po celém světě na přání svatého otce, papeže Jana Pavla II. Pravděpodobný odjezd z Příbrami bude v 7:30 Cup Tourem směr Praha. Návrat v podvečer.

Další akce se koná sice až v srpnu, ale již nyní je potřeba vyplnit přihlášku!!! Celostátní setkání mládeže v Klokotech u Tábora bude jedinečné, plné zajímavých setkání, přednášek a katechezí, koncertů
a divadelních představení, zkrátka setkání provázené radostí a možností prohloubení vztahu s Bohem. Tak neváhej a přihlas se, co nejdříve!!! Motto, které nás bude provázet zní: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem.“
Rodiče i prarodiče – přesvědčte své děti a vnoučata a vyšlete je do Klokot. Budou vám později vděčni.
Veškeré další informace najdete na nástěnkách v kostele a kolem kostela nebo se zeptejte osobně.

Markéta Marková