Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého s lucernáriem

svíčkyV sobotu 23.5. 2015 bude ve večerních hodinách slavena Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého s lucernáriem. Začátek v 18 hodin. Součástí oslavy v předvečer velkého svátku bude průvod se svíčkami z náměstí do neosvětleného kostela, během bohoslužby čtení ze Starého a Nového zákona, žalmy, obnova biřmovacích závazků a přímluvy. Hudební doprovod při slavnosti bude převážně z písní z Taizé, čtení a přímluvy letos zajišťují studenti z naší farnosti.