Vikariátní setkání dětí

Vždy jednou za dva roky v květnu se schází děti z příbramského vikariátu v Boroticích, aby se společně více poznaly a užily si hezký den – s katechezí, bojovkou, mší svatou a závěrečným táborákem. Letos připadá tento den na sobotu 12. května 2007. Začátek setkání je od 9:00 hodin, předpokládaný konec v 18 h. Přihlášky obdrží děti v kostele nebo na hodině náboženství, které je třeba odevzdat nejpozději do 4. května 2007. Doprovázet děti bude P. Petr Beneš a Markéta Marková. Kdyby se chtěl připojit i někdo z rodičů, bude vítán.