Vojna? Vojna!

V neděli 24.5. 2009 se někteří z nás farníků zúčastnili prohlídky památníku
Vojna. Prohlídka byla předem domluvena, stejně jako následné opékání buřtů.
V půl třetí odpoledne si naši skupinu převzal pan Dr. Josef Velfl, udiven věkovým
složením návštěvníků. Opravdu od kočárku s malým Pavlíkem Markem
až po farníky osmdesátileté.

Prohlídka začala v nové budově,
z jejíhož ochozu je moc pěkný výhled.
Tam jsme se dozvěděli o postupné realizaci
nynější podoby tábora.
Pokračovali jsme do budovy, která
sloužila vedení tábora a v níž je instalováno
mnoho dokumentů o životě v táboře,
o procesech s odsouzenými, jsou
zde i jejich dopisy domů a nezřídka
i úmrtní listy. Z dalších dochovaných
staveb si je možno prohlédnout dřevěný
barák, který sloužil k ubytování odsouzených,
ošetřovnu a starou jídelnu.
V době, kdy tábor čítal přes 1000 věznů,
nestačila totiž jídelna a bylo nutno vybudovat
novou. Ve staré jídelně je muzeum
minerálů zdější lokality a ukázka
práce horníků.
Na závěr prohlídky jsme se byli
podívat v bunkru, což je v zemi vybetonovaný
prostor pro potrestání těch
neposlušných, kteří si ani po návratu
z podzemí nezasloužili světlo a teplo.
Jen těžko si umíme představit, jak
snadno se někteří dostali do konfliktu
s tehdejšími zákony a jaké to pak mělo
následky. Těžká práce, žádná hygiena,
málo jídla, žádný nebo velmi omezený
kontakt s domovem. To nejsou hrůzy
2.světové války, to jsou padesátá léta
v Československu. A za tím vším je surovina

O tom, že prohlídka byla zajímavá
a podrobná, svědčí i poznámka někoho
z davu: „Když jsem tady byl minule,
bylo hotovo za půl hodiny.“
Naše prohlídka trvala více než
2 hodiny a na závěr jsme všechno
probrali u ohýnku s buřty, pivečkem
a v dobré náladě.
Jak jinak, jsme přece „na Vojně.“
Závěrem je zcela jistě na místě poděkovat všem – více než 30 farníkům
(téměř 50 včetně dětí) za účast a vytvoření
pohody a organizátorům za přípravu
krásné akce.

Helena Vithová