Výsledky dotazníku

Milí farníci, chceme moc poděkovat všem, kteří se zapojili a vyplnili dotazník, týkající se našeho farního časopisu Jakub. Celkem z farnosti a těch, kteří navštěvují bohoslužby, odpovědělo 31 lidí, mužů 8 a žen 23. Většina z respondentů je s časopisem spokojena, ale ne zcela – něco v časopise postrádají. Nejvíce odpovídajícím chybí příspěvky a úvahy faráře, stránky pro děti, příspěvky farníků a dětí z aktuálního dění, ze života, zkrátka chtějí se více dozvědět o radostech a strastech běžného života. Dále si respondenti přejí zkvalitnit přehled akcí ve farnosti, event. z okolních farností.

S rozsahem časopisu, dosavadním formátem čtyř stránek A5, s převahou vyjádřili respondenti spokojenost, stejně jako s distribucí jednou za měsíc (20 respondentů.), někteří by však raději obdrželi časopis častěji, dvakrát za měsíc (6 odpovědí.).
Když jsme v dosavadní redakční radě pročetli odpovědi a vše prodiskutovali, dospěli jsme k těmto závěrům:

1. Rozsah časopisu bude zatím ponechán, tak jak dosud, v případě potřeby může být doplněn o přílohu. Vycházet bude rovněž jako doposud jednou za měsíc; pokud by časem přibyli dopisovatelé a další členové redakce, kteří by byli schopni naplnit celé číslo dvakrát za měsíc, mohl by pak časopis vycházet častěji, zatím tomu však není.

2. Co se týká rubrik, dohodli jsme se na základě odpovědí na několika pravidelných:
Víte to? – tato rubrika je v časopise od jeho vzniku, chceme ji tedy ponechat, dozvíte se v ní o chystaných důležitých a zajímavých akcích ve farnosti či v okolních farnostech.
Ze života – tato rubrika by měla obsahovat příspěvky, Vás farníků, do časopisu, týkající se událostí a příhod z Vašeho života. Čím více Vás bude přispívat, tím hezčí, zajímavější a čtivější bude náš-váš časopis Jakub. Příspěvky mohou být dlouhé max. jednu stranu A4.
Pro radost – na přání respondentů se budeme snažit zařadit do časopisu malý kvíz, nějakou soutěž, křížovku či něco podobného. Budeme rádi, když nám dodáte nějakou inspiraci – i naše zdroje jsou pouze omezené.
Postřehy faráře – tato rubrika se bude objevovat podle aktuálního dění a potřeb farnosti.

Na závěr chceme obzvláště poděkovat těm, kdo nabídli svou pomoc při tvorbě časopisu. Prosíme všechny, kteří se nabídli, aby nás kontaktovali a mohli jsme se domluvit na užší a konkrétní spolupráci. Kontakty na redakční radu najdete v rubrice Víte to?.
Jakub je pro nás pro všechny a měl by být o nás všech – těšíme se na Vaše příspěvky. Tak neváhejte a napište.