Za rok nashledanou v sokolovně

V sobotu 19.1. od 18:30 hod přicházely k Sokolovně menší či větší skupinky lidí, odložily své svršky v šatně a obsazovaly místa v sále i přísálí. Během hodiny jich bylo přes 200, z toho minimálně čtvrtina dětí do 10 let. Ty se vůbec neostýchaly, a jak zazněla hudba, sál byl jejich. Každý to zkoušel, ty nejmenší po kolenou, ty větší „vážně“.Určitě pro ně bylo inspirací předvedení dvou standardních a dvou latinsko-amerických tanců v podání sourozenců Hlaváčkových a Zdeňka Petáka s partnerkou Mirkou Půlkrábkovou. Ale i ostatní tancechtiví měli možnost – k tanci hrála skupina Forte.

Mezi jednotlivými sériemi byla ještě zařazena soutěž pro děti, soutěž pro rodiče a děti (tzv. mumie – obtáčení toaletním papírem) a spolčo mládež předvedlo scénku „Něhurka“.
Skvělá byla prezentace tábora Obory 2007 – Královna Fantazie. Viděli jsme, jak naše děti nebo vnoučata strávily 2 týdny plné her a soutěží v přírodě. Byla to současně pozvánka na letošní už 10. tábor, a tak určitě stojí za úvahu, zda už od teď trochu nespořit, aby to za půl roku nebyla moc velká rána do rozpočtu. Díky všem, kteří se tímto způsobem starají o farní dorost!
Bylo postaráno i o naše žaludky, protože farní kuchařky i cukrářky se snažily. Dík patří A. Kropáčové a M. Markové I., které obětavě větší část večera prodávaly v bufetu donesené chlebíčky a zákusky.
Asi není zrovna snadné sepsat – Co?, Kdy? a Jak? – budeme říkat a celý večer, zatím co se ostatní baví, být ve střehu, jak to dopadne. Ale moderátorská dvojice Maruška Mejstříková a Zdeněk Peták to zvládla výborně. Díky!
Závěr večera byl tradiční. Sesedli jsme se do kruhu kolem svíček, Markéta přečetla příběh o hvězdě (každý si pak mohl vzít malou zlatou hvězdičku na památku) a vše jsme zakončili modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria.
Křesťan má vydávat svědectví. Nejen, že chodí do kostela a modlí se, ale že se také umí bavit. Náš společenský večer vstoupil do povědomí jako zábava slušných lidí. Myslím, že to není málo.
Díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu večera, a díky vám všem ostatním, že jste vytvářeli společenství a příjemnou atmosféru.
A nakonec trochu čísel: Příjmy celkem 31 500,- (z toho 23 750,- vstupné a sponzorské příspěvky, 6 850,- bufet, 900,- šatna). Vydání celkem 11 200,- (z toho 6 000,- hudba, 5 000,- pronájem sálu, 200,- občerstvení kapely). Výtěžek: 20 300,- Kč!
A tak, když Pán Bůh dá, za rok nashledanou v sokolovně!

Marie Marková II.