Začátek přípravy na biřmování na Březových Horách

Ve farnosti na Březových Horách začala příprava na biřmování.