Ze života farnosti – Mešní zpěvy

Poslední neděli v září jsme
na desáté mši svaté poprvé zpívali
ze zpěvníku, který má název Mešní
zpěvy. Tento zpěvník byl sestaven
odborníky na liturgický zpěv a byl
vydán již v roce 1990.

Poslední neděli v září jsme
na desáté mši svaté poprvé zpívali
ze zpěvníku, který má název Mešní
zpěvy. Tento zpěvník byl sestaven
odborníky na liturgický zpěv a byl
vydán již v roce 1990. V Mešních
zpěvech je shromážděno mnoho
krásných starých písní z historických
kancionálů a zpěvník je upraven
po vzoru latinského Ordo cantus
Missae a nově upraveného Graduale
Romanum. Tento zpěvník
má celou řadu příznivců, ale i odpůrců.
Ti mu vytýkají staromilství
a přílišnou náročnost. Má se za to,
že ten, kdo ze zpěvníku zpívá, musí
znát mešní řád a vyznat se v liturgických obdobích. Já tento názor
nesdílím, naopak si myslím, že orientace
v Mešních zpěvech je velmi
jednoduchá, v našem kostele ulehčená
světelnou tabulí. Jen je nutné
si zvyknout na některé odlišnosti:

1) Ve zpěvníku se nebudeme orientovat
podle čísla písní, ale podle
stránek.
2) Až dosud jsme byli zvyklí zpívat
při mši jednu, maximálně dvě písně.
V Mešních zpěvech jsou na každou
neděli a na vybrané svátky vždy
čtyři písně (vstup, před evangeliem,
k přípravě darů a k přijímání.
3) Výhodou rovněž je, že je v mešních
zpěvech vždy uvedena odpověď
k žalmu (označeno jako zpěv
po prvním čtení).
4) Jednotlivé písně jsou vybrány tak,
aby jejich texty korespondovaly s liturgickými
texty příslušné neděle.
S kritiky Mešních zpěvů je
možné souhlasit v tom, že písně
jsou většinou neznámé a těžší a jejich
zvládnutí bude vyžadovat rozhodně
nějaký čas a také trochu
námahy. Ze začátku by bylo tedy
vhodné se sejít vždy nejméně 5 minut
před začátkem mše, abychom si
na nové melodie mohli alespoň
trochu zvyknout. Předběžně počítáme
s tím, že z Mešních zpěvů budeme zpívat při mši svaté v 10.00
– vždy druhou a čtvrtou neděli
v měsíci. Věřím, že vytrváme a že
během jednoho, maximálně dvou
let objevíme krásu starých liturgických
písní.

Jan Cikler