Ze života farnosti

O Velikonocích probíhá křest dospělých katechumenů. Návazně se 2. neděli velikonoční pravidelně koná v rámci péče církve setkání dospělých novokřtěnců z celé diecéze se svými kmotry při bohoslužbě v katedrále sv. Víta. Protože o Velikonocích proběhl křest Františka Sobotky, byl novokřtěnec i s kmotrem Janem Ciklerem pozván biskupem Václavem Malým na mši a následné setkání v sále kardinála Berana. Než došlo na malé pohoštění, pan biskup přivítal všechny zúčastněné (odhadem 100 lidí) a zároveň poděkoval katechetům
a farářům, kteří novokřtěnce připravovali.