Zimní kaple dětem?

Jistě si mnozí vzpomenete, že při rekonstrukci zimní kaple bylo původně počítáno i s jejím využitím pro dětský program při mších.

Postupem času se na tento návrh pozapomnělo, ale teď se objevuje znovu, možná ještě aktuálněji. Proto si dovolím připomenout jeho možnou podobu v praxi:

– Co vlastně znamená „dětský program“?
Malování obrázků, hry, loutkové/ maňáskové divadlo (…), z něhož by předškolní děti způsobem vhodným pro jejich věk pochopily základní myšlenku biblických textů, čtených tu určitou neděli.

– Kdy by tento program probíhal?
Jedním z návrhů je odchod dětí po evangeliu a jejich návrat po kázání (např. průvodem od hlavního vchodu, kde by si je rodiče mohli vyzvednout).

– Jak dlouho by tedy „dětské kázání“ trvalo?
Asi 20 minut, podle délky kázání pro dospělé.

– Kdo by program zajišťoval?
Střídavě rodiče dětí, případně mládež, která má zkušenosti s dětmi např. z táborů.

A tak prosím všechny, kdo by chtěli dát svým dětem možnost prožít bohoslužbu jejich vlastním způsobem, případně ty, kdo by se rádi na programu pro děti aktivně podíleli, aby projevili svůj zájem u pátera Jindřicha Krinka.
V. Novotná