Žlutá šipka

Určitě ji znáte. Je namalovaná
na stromu před kostelem svatého Jakuba
staršího. Žlutá šipka – turistická
značka. Je tam ještě zelená, ta ale
vede daleko. Kdežto ta žlutá, ta ukazuje
na trasu kolem Příbrami. Dvacet
kilometrů na Svatou Horu a potom
ještě jeden zpět k Jakubovi. Prostě takový
okruh na pořádný výšlap.

Mě zlákala v létě. A jak jsem
tak šel po vyznačené trase, tak mne
napadla myšlenka, že těch dvacet
kilometrů symbolizuje dvacet let
od Sametové revoluce v roce 1989.
Vzpomněl jsem si na pana (tehdy
ještě ne biskupa) Malého, na Letnou
a na to, že to byl tehdy krok ke svobodě.
A že samotný jeden krok nestačí,
že je nutné jít dál. Nakonec mne napadlo,
že bychom mohli to dvacáté
výročí listopadových událostí oslavit
právě turistickým pochodem po žluté
značce. Pěkně dvacet kilometrů,
za každý rok jeden, od kostela svatého
Jakuba Staršího na Svatou Horu.
17. listopadu je státní svátek, bude
volno z práce. Čas by tedy měl mít
každý.
S organizováním podobných
akcí nemám mnoho zkušeností,
a proto se obracím na vás. Co si o tom, prosím, myslíte? Zatím jsem
hovořil s několika farníky, s panem
farářem a s několika „nekostelními“
lidmi. Nápad se jim zamlouval. Bylo
by jistě možné absolvovat jenom část
trasy. Jak ale motivovat třeba děti?
A zúčastní se vůbec nějaké? Co
propagace takové akce? Jak ji udělat?
Nějakou upomínku na účast
na pochodu. Jak ji udělat? Kdy a kde
ji rozdávat? Co třeba odpovědnost
za případné úrazy na takové akci? Jak
zajistit občerstvení? Nebo si ho každý
ponese sám? A vůbec, zajímalo by
to lidi? Šli by na takový výšlap?
Jsou to desítky otázek. Proto vás
prosím o jakýkoli názor či pomoc.
Znáte-li nějakou odpověď na otázky,
napadá-li vás něco, napište mi, prosím,
na adresu svarc@centrum.cz nebo zatelefonujte
na číslo 602 290 209. Za každý
názor vám budu vděčný. Pokusím se ho
zahrnout do přípravy akce, a když bude
alespoň nějaký zájem, tak se v příštím
čísle Jakuba objeví oficiální pozvánka,
počkáme do sedmnáctého listopadu,
nazujeme boty a vykročíme.
Těším se na jakékoli vaše postřehy
a názory.

Pavel Švarc