ZMĚNA – Mše sv. v týdnu od 15.7. – 21.7.2019

Na pastorační radě dne 10.7.2019 byl projednán návrh na úpravu bohoslužeb ve farnosti Příbram a od 15.7. vstupuje v platnost: v Příbrami budou slouženy mše svaté ve středu a v pátek v 8:00 hod., v úterý od 18:00 hod., v neděli od 10:30 hod. V Suchodole budou nedělní bohoslužby slouženy od 8:00 hod., ve Višňové od 9:15 hod. Navržený a odsouhlasený rozvrh mší sv. bude realizován do konce kalendářního roku, poté se bude vyhodnocen a budou možné úpravy.