Úvodní stránka Ze života farnosti (Page 2)

Aktuality

V neděli 4. prosince bude v kostele sv. Jakuba od 10:30 hodin sloužena dětská mše svatá. Následuje setkání v sakristii s malým občerstvením. V sobotu 10. prosince od 9:00 hodin bude v kostele …více

Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle obvyklého pořádku. O 1. neděli adventní dne 27. listopadu doprovodí liturgii mše svaté od 10:30 hodin hudební těleso „Třemšínská kvítka“. Po celou adventní neděli si můžete …více

Aktuality

V úterý 15. listopadu z důvodu konání vikariátní konference nebudesloužena mše svatá 8:00 hodin.V úterý 15. listopadu od 19:00 hodin se v sále Domu Natura v rámci Křesťanské akademie uskuteční přednáška plk. ThDr. …více

Aktuality

Ve středu 9. listopadu od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční další z „Biblických večerů“, setkání s rozjímáním, diskusí a modlitbou nad texty Písma svatého.V úterý 15. listopadu od 19:00 hodin v …více

Aktuality

Pořad bohoslužeb v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve středu 2. listopadu:Suchodol 13:30 hodin – pobožnost na hřbitově, následuje mše svatá v kostele.Višňová 14:30 hodin – mše svatá v kostele. Příbram 16:00 …více

Aktuality

Dne 26. října v 19:00 hodin ve farním sále proběhne první z „Biblických večerů“, kdy se budeme společně modlit a rozjímat nad texty Písma svatého. Tato setkání se budou konat každou 2. a …více

Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.V současné době již probíhá pravidelná výuka náboženství v naší farnosti, a to podle následujícího rozvrhu:1.-2. třída: K. Marková, středa 14:00 hod, ZŠ Jiráskovy sady,3.-4. …více

Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.V současné době již probíhá pravidelná výuka náboženství v naší farnosti, a to podle následujícího rozvrhu:1.-2. třída: K. Marková, středa 14:00 hod, ZŠ Jiráskovy sady,3.-4. …více

Aktuality

V úterý 4. října v 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní rady. Ve 20:30 hodin sepak v kostele sv. Jakuba sejde společenství mužů k modlitbě a vzájemnému sdílení. V měsíci …více

Aktuality 39. týden

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu. V neděli 2. října v 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena dětská mše svatá, během níž přijme svátost křtu Anastazie Stejkozová. …více