Adventní zamyšlení

„Adventus“ znamená příchod. V křesťanské církvi je to míněno jako „očekávání pří- chodu Ježíše Krista. Protože žijeme v čase, vše se periodicky vrací, končí a znovu začí- ná. Ježíš je s námi stále, …více

Biskup Malý u Sv. Jakuba Staršího

Milý farníci a „dvojfarníci“- což můj název těch, kdo jsou úředně regstrování v jiné farnosti, ale kromě ní mají ještě druhou farnost, kde se účastňují bohoslužeb a života farnosti, ať už např. o prázdninách, …více

Biřmování

Skončila doba velikonoční, skončila svým vyvrcholením, slavností Seslání Ducha svatého. V průběhu doby velikonoční jsme na toto téma průběžně hovořili a snad se každý o příchod Ducha svatého také modlil. Duch svatý na nás …více

První svaté přijímání

Bude letos konáno první červnovou sobotu, tj. 7. června v kostele sv. Jakuba Staršího při mši sv. v 10:00 hod. Tentokrát společně s dětmi ze Svaté hory, která je kvůli renovaci uzavřena. Bude to koncelebrovaná mše …více