Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu. Liturgický kalendář Neděle 15. října – 28. neděle v mezidobí.

Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.Ve středu 4. října od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní rady. Pravidelné aktivity Setkání mužů – každé 1. a 3. úterý …více

Aktuality

V sobotu 30. září od 17:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Drásově. V neděli 1. října v 10:30 hodin bude sloužena dětská mše svatá v kostele sv. Jakuba v Příbrami.  V neděli 1. října ve 14:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Lize. Mše v Suchodole od 9:15 hodin sloužena nebude. Liturgický kalendář Středa 27. září – Památka sv. Vincence z Paula, kněze. Čtvrtek 28. září – Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa.  Pátek 29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Sobota 30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Neděle 1. října – 26. neděle v mezidobí.

Aktuality

V úterý 19. září nebude z důvodu konání vikariátní konference sloužena mše svatá v příbramském kostele.V sobotu 23. září od 12:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Občově. Setkání mužů – …více

Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu. Počínaje nedělí 3. září jsou opět slouženy mše svaté od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami.  Výuka náboženství v naší farnosti bude zahájena v průběhu měsíce září. Termín pro 1.-2. třídu bude vždy v neděli od 9:30 hodin v v kostele sv. Jakuba přede mší svatou. Výuka dětí 3.-4., resp. 5.-6. třídy bude probíhat v úterý, resp. ve středu od 14:30 hodin na faře. Na základě přihlášek budou podrobnosti upřesněny v průběhu osobního setkání. Od 3. září již probíhají celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého.  K posezení and texty Písma Svatého jste zváni ve středu 13. září od 19:00 hodin na faře. Liturgický kalendář Středa 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Čtvrtek 14. září – Svátek Povýšení svatého kříže.  Pátek 15. září – Památka Panny Marie Bolestné. …více

Aktuality

Počínaje nedělí 3. září začnou být opět slouženy mše svaté od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami.Výuka náboženství v naší farnosti bude zahájena v průběhu měsíce září. Termín pro 1.-2. třídu …více

Aktuality

V neděli 3. září od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba v Příbrami sloužena dětská mše svatá spojená se žehnáním školních tašek při příležitosti zahájení nového školního roku. Od 14:30 hodin pak proběhne farní dětský den v podobě 2. ročníku farní kuličkiády na dětském hřišti “Na Cvičně” v Příbrami – Březových Horách. Informace na nástěnkách a na farním webu.  Počínaje nedělí 3. září začnou být opět slouženy mše svaté od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami.  Výuka náboženství v naší farnosti bude zahájena v průběhu měsíce září. Termín pro 1.-2. třídu bude vždy v neděli od 9:30 hodin v v kostele sv. Jakuba přede mší svatou. Výuka dětí 3.-4., resp. 5.-6. třídy bude probíhat v úterý, resp. ve středu  od 14:30 hodin na faře. Na základě přihlášek budou podrobnosti upřesněny v průběhu osobního setkání. Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého budou zahájeny v týdnu od 3. září. Liturgický …více

Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného prázdninového rozpisu, t.j. v obvyklém pořádku s výjimkou nedělní mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude, a mimořádně také středeční mše svaté v Příbrami, …více

Aktuality

Bohoslužby v týdnu od 7. do 13. srpna budou slouženy podle pravidelného prázdninového rozpisu, t.j. v obvyklém pořádku s výjimkou nedělní mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude. V týdnu od 14. do 20. srpna pak nebude sloužena mše svatá v úterý, středu a pátek, v neděli pak již podle pravidelného prázdninového rozpisu. Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého a výuka náboženství – se v době letních prázdnin nekonají. Liturgický kalendář Úterý 8. srpna – Památka sv. Dominika, kněze. Středa 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Čtvrtek 10. srpna – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Pátek 11. srpna – Památka sv. Kláry, panny.  Neděle 13. srpna – 19. neděle v mezidobí.  Pondělí 14. srpna – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Úterý 15. srpna – Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Neděle 20. srpna – 20. neděle v mezidobí.

Aktuality

Bohoslužby v době letních prázdnin budou slouženy podle pravidelného prázdninového rozpisu, t.j. v obvyklém pořádku s výjimkou nedělní mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude. Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – …více