Dětská mše 5.9.2021 na zahájení školního roku

1. svaté přijímání dne 4. října 2020

Dětská mše sv. 30.8.2020 s požehnáním

Farní křesťanská akademie – Mons. Václav Malý 28.1.2020

Farní společenský večer 11.1.2020

Úklid farní půdy 19.10.2019 – uklizeno

Dětská mše svatá 6. října 2019

Dětská mše svatá 1. září 2019

Mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou – uvedení P. Jana Primuse do farnosti dne 1.7. 2019

Kostel Sv. Jakuba Příbram