Úvodní stránka Archiv (Stránka 2)

Svatodušní vigilie – svátek Letnic

V sobotu 8. června 2019 od 20:30 se bude v našem kostele konat vigilie ke Slavnosti seslání Ducha svatého. Nedělní bohoslužba 9.6.2019 je od 9:00 hod.

Bohoslužby v týdnu 13.5. – 19.5.2019

Mše svatá ve středu 15.5. a v pátek 17.5.2019 od 8:00 hodin. Ve čtvrtek 16.5. je svátek sv. Jana Nepomuckého – hlavního patrona Čech. V neděli 19.5.2019 mše svatá v 9:00, hudebně doprovázet …více

Bohoslužby v týdnu od 5.5.-12.5.2019

Mše svatá ve středu 8.5. (památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí) a v pátek 10.5.2019 v 8:00 hodin. V neděli 12.5. – 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře, mše sv. v 9:00 hodin.

Bohoslužby v týdnu 22.-28.4.2019

Mše svatá v pondělí v 9:00 hod., ve středu 24.4. a v pátek 26.4. v 8:00 hodin. V neděli 28.4. – 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství mše sv. v 9:00 hodin.

Bohoslužby o velikonočních svátcích

Květná neděle 14.4.2019 mše sv. v 9:00 hod. Zelený čtvrtek 18.4.2019 mše sv. v 18:00 hod. Velký pátek 19.4.2019 obřady od 17:00 hod. Bílá sobota 20.4.2019 obřady začínají ve 20:00 hod. Neděle Zmrtvýchvstání …více

Bohoslužby a akce v týdnu od 8. – 14. 4. 2019

Středa 10. 4. a pátek 12. 4. 2019 mše sv. v 8:00 hod. (P. Jan Dlouhý) Pobožnost křížové cesty v pátek 12. 4. 2019 od 18:00 hod. (Markéta Marková) Kající pobožnost s možností …více

Kající pobožnost-svátost smíření

V sobotu 13. 4. 2019 od 9:00 hod. se koná kající pobožnost s P. Vladimírem Málkem s možností přistoupit ke svátosti smíření. Přítomni budou dva kněží.

Program Noci kostelů

Farnost svatého Jakuba Staršího – náměstí T.G.M. 18:00 – slavnostní zvonění, zahájení Noci kostelů 18:15 – koncert skupiny Krátká chvíle pod vedením Lukáše Marka 19:30 – komentovaná prohlídka kostela 21:00 – ztišení a …více

Začátek přípravy na biřmování na Březových Horách

Ve farnosti na Březových Horách začala příprava na biřmování.

Mše svaté ve vánoční době

24.12. Štědrý den 15.00 Sv. Jakub, mše zaměřená zejména na děti; 16.30 Suchodol (bude ještě upřesněno); 22.00 Višňová; 24.00 Sv. Jakub 25.12. Boží hod 9.00 Sv. Jakub 26.12. Svatý Štěpán 9.00 Sv. Jakub …více