Další AKTUALITY ze 4. čísla zpravodaje JAKUB

**Noc kostelů 23. 5. 2014** a **Letní tábor** Noc kostelů 23. 5. 2014 Pravděpodobně jste zaregistrovali, že i letos se naše farnost akce Noc kostelů zúčastní. Přípravy na tuto společenskou událost se pomalu …více

11. číslo farního zpravodaje JAKUB

Před Vánocemi vyšlo 11. číslo farního zprav. JAKUB. Velmi zajímavé jsou články o renovaci hlavních kostelních dveří a Rozhovor o Strahovské knihovně. ***Otevřete bránu Vykupiteli*** Poslední letošní říjnovou neděli byly při mši sv. …více

ROZHOVOR v 11. čísle zpravodaje JAKUB

Velmi zajímavý rozhovor o STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE vedla se sl. Hedvikou Kuchařovou paní Dagmar Janoušková. 1. Mohla bys, prosím, popsat, jak funguje Strahovský klášter? Z mého pohledu – Strahovský klášter je komunitou řeholníků, ale …více

Jak je to se „Svatým Jakubem Starším?“

Milí farníci, oproti původnímu záměru jsem se nakonec „rozepsal“, ale myslím, že Vás to může zajímat a také máte plné právo to vědět ….píše v obsáhlém článku v novém 6.čísle farního zpravodaje Jakub …více

Noc kostelů 2013

24. května se v kostele sv. Jakuba staršího bude konat Noc kostelů. Tato akce se koná již několikátým rokem a i tentokrát máme připravený program pro návštěvníky. Kostel je otevřen všem. Program: 18.00-18.15 …více

Velikonoční triduum

Vrcholem a středem křesťanské liturgie je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně“. Toto třídení (triduum) začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli. Svátek …více

Rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa

V rámci projektu Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“ byly provedeny především úpravy povrchu chodníků přiléhajících k procházejícím komunikacím, zbývající část (nerealizované v rámci 1. etapy rekonstrukce) …více

Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami

V rámci projektu Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a, 112a)“ byla provedena rekonstrukce plochy centrální části náměstí a rekonstrukce chodníků v severní části náměstí. Realizací projektu byla nahrazena …více

Sdělení

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram je partnerem projektu …. „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a, 112a)“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/36.00729 a projektu „Rekonstrukce a revitalizace náměstí …více

Misijní koláč

Pravidelně se 4. postní neděli, letos neděle 18. března 2012, koná misijní akce s názvem „Misijní koláč“. V minulých letech měla ve farnosti vždy velmi dobrý úspěch. Navážeme na něj i letos? Pokud …více